Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


spotkania:2013_10_16

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

spotkania:2013_10_16 [2013/10/26 01:15]
illusion [Sprawozdanie]
spotkania:2013_10_16 [2014/01/05 19:57]
Linia 1: Linia 1:
-====== 2013.10.16 ====== 
- 
-Prowadzący spotkanie: [[wiki/​user/​illusion]] 
- 
-===== Agenda ===== 
- 
-^ Punkt ^ Temat                                                      ^ Kto?                 ^ 
-^ 1.    | Podsumowanie istniejących projektów ​                       | Kierownicy komand ​   | 
-^ 2.    | Stworzenie nowych projektów/​rekrutacja do już istniejących | Uczestnicy ​          | 
-^ 3.    | Lightning talk                                             | Chętni ​              | 
-^ :::   | * New wave w monitoringu ​                                  | dozzie ​              | 
-^ 4.    | Jak znajdzie się projektor - projekcja jakiegoś filmu      | Posiadacz projektora | 
-^ 5.    | Współpraca z Creativro ​                                    | Kan                  | 
-^ 6.    | Pozyskiwanie sprzętu ​                                      | Noniwoo ​             | 
-^ 7.    | Ustalenie daty narodzin HSu                                | Noniwoo ​             | 
- 
-===== Lista obecności ===== 
- 
-  * [[wiki:​user:​dozzie|dozzie]] 
-  * [[wiki:​user:​franek|Franek]] 
-  * [[wiki:​user:​illusion|Illusion]] 
-  * [[wiki:​user:​jorge|jorge]] 
-  * [[wiki:​user:​kan|Kan]] 
-  * [[wiki:​user:​malpa|malpa]] 
-  * [[wiki:​user:​noniwoo|noniwoo]] 
-  * [[wiki:​user:​pm7|pm7]] 
-  * [[wiki:​user:​quantumdamage|QuantumDamage]] 
-  * [[wiki:​user:​vaticinator|Vaticinator]] 
-  * Drops 
- 
-===== Sprawozdanie ===== 
-Aktualnie są rozwijane projekty: 
-  * [[projects/​podstawyprogramowaniapython|Warsztaty pythona]] 
-  * [[projects/​biuletyn|Biuletyn]] 
-  * [[projects/​przystosowanielokalu|Przystosowanie lokalu]] 
-Dodatkowo [[wiki/​user/​malpa|małpa]] określił status [[projects/​podstawowka|projektu podstawówka]]. 
- 
-Prelekcji filmu nie było z uwagi na brak projektora/​ekranu. 
-[[wiki/​user/​Illusion]] wraz z pm7 przedstawili możliwe rozwiązania dostępu do drzwi bez kluczy. Większość zgromadzonych była za technologią NFC, jednak trzeba poczekać na rozmowę Kamila z firmą po drugiej stronie. 
- 
-Zostały też wspomniane portale ogłoszeniowe z darmowymi/​tanimi przedmiotami,​ czasem można znaleźć coś do HS-u: 
-  * [[http://​www.gumtree.pl/​|Gumtree]] 
-  * [[http://​tablica.pl/​|Tablica]] 
-  * [[http://​www.amw.com.pl/​pl/​p/​oferty-bezprzetargowe/​57|Agencja mienia wojskowego]] 
-  * Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego 
-  * Wysypiska 
- 
-===== Lightning talk ===== 
-Na //lightning talk// było wspomniane fafnaście narzędzi, które zainteresowały niektórych słuchaczy. Poniżej lista: 
-  * [[http://​graphite.wikidot.com/​|Graphite]],​ [[http://​collectd.org/​|collectd]] -- zbieranie danych metrycznych i rysowanie wykresów 
-  * [[http://​www.elasticsearch.org/​|elasticsearch]],​ [[http://​www.mongodb.org/​|MongoDB]] -- trzymanie historycznych danych o zdarzeniach (działa/​nie działa) 
-  * [[http://​www.loggly.com|Loggly]],​ [[http://​www.splunk.com/​|Splunk]] -- zbieranie logów i zamiana ich na metryki (np. liczba odpowiedzi HTTP 404 w kwancie czasu); oba komercyjne 
-  * transport danych 
-    * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​AMQP|AMQP]] -- protokół transportowy typu //​publisher-subscriber//,​ niestety silnie scentralizowany;​ dwie popularne implementacje to [[http://​activemq.apache.org/​|ActiveMQ]] i [[http://​www.rabbitmq.com/​|RabbitMQ]] 
-    * [[http://​fluentd.org/​|Fluentd]],​ [[http://​logstash.net|logstash]],​ [[http://​flume.apache.org/​|Apache Flume]], [[https://​github.com/​facebook/​scribe|Scribe]] (by Facebook) -- daemony do transportu wiadomości o budowie JSON-opodobnej 
-  * [[http://​hadoop.apache.org/​|Hadoop]] -- framework do przetwarzania dużych ilości danych (tzw. [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Big_data|big data]]) w paradygmacie [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​MapReduce|MapReduce]] 
  
spotkania/2013_10_16.txt · ostatnio zmienione: 2014/01/05 19:57 (edycja zewnętrzna)