Członkostwo

Sprawy okołolokalowe (lokal, wifi, rzeczy)

  • Lokale – w których jesteśmy lub byliśmy
  • Regulamin – regulamin korzystania z HS-u
  • Warsztat – dane o sprzęcie stale dostępnym w HS
  • Utajnione – hasła do sieci i sprzętu w HS

Inne